Goda möjligheter för hotell i Enköping

Den som satsar på ett hotell på Stattomten i Enköping kan göra en bra affär. Det visar en rapport om förutsättningarna för hotelletableringar i olika städer som SBA gjort.

17 maj 2019 06:00

Stockholm Business Alliance (SBA) har undersökt elva kommuners förutsättningar för hotelletableringar, och de som pekas ut att ha goda förutsättningar är Enköping, Västerås och Uppsala.

För Cissi Lööv, näringslivschef i Enköping sedan 2014, är det goda nyheter. Under hennes år som näringslivschef har Stattgropen varit ett påtagligt bekymmer. Ett hotell som fyller tomrummet i husraderna som omger Stora torget är alltså något som hon skulle se som väldigt positivt.

– De som klarast uttryckt att det finns behov av hotellrum är Ledningsregementet som växer, men också näringslivet, inte minst IT-företagen som delvis samarbetar med försvaret, säger Cissi Lööv.

Att samhällsbyggnadsförvaltningen också fått i uppdrag att söka hotellentreprenörer med intresse att etablera sig på Stattomten tycker hon är utmärkt. Men det räcker inte.

– För att paketera och sälja in Enköping som handels-, turist- och näringslivsstad måste bitarna i centrumpusslet falla på plats. För att få fler etableringar i centrum behövs att människor rör sig här. När beslut tas om gymnasium, om kommunhuset och kulturhuset blir förutsättningarna bättre, säger Cissi Lööv.

Hon ser också möjligheter för Paus-huset som under decennier varit föremål för diskussioner bland Enköpingsborna och de senaste åren mer än någonsin sedan Åhléns lämnade bottenvåningen.

– Fastighetsägaren Andersson & Company är en aktiv och drivande medlem i Centrumsamverkan tillsammans med fastighets- och butiksägarna i centrum, så det kommer säkert att hända bra saker där också, säger Cissi Lööv.

Det har varit svårare att få med bostadsrättsföreningarna med butikslokaler runt torget i Centrumsamverkan, men det är något Cissi Lööv hoppas kommer att ändras:

– Min förhoppning är att få med alla fastighetsägare i den rutnätsstad som den fördjupade översiktsplanen pekar ut, även de som äger fastigheterna längs Doktor Westerlunds gata och kvarteren vid gymnasiet och ned mot hamnen.

Kommunens mål är att Enköping ska få utmärkelsen Årets stadskärna 2025. För Cissi Lööv är det vägen dit som är viktigast:

– Vi vet att handeln är i omvandling, det gäller såväl butiker i centrum som sällanköpshandeln längre bort. E-handeln kommer mer och med och hur vi ska möta det måste vi diskutera tillsammans. Det viktiga är att kommunen och alla berörda drar tillsammans mot samma mål, säger Cissi Lööv.

Centrumsamverkan

Bakom föreningen Enköpings centrumsamverkan, som bildades 2012, står handeln, fastighetsägare och Enköpings kommun.

Föreningens mål är att aktörerna tillsammans ska skapa ett framgångsrikt, levande och trivsamt centrum genom samverkan, utveckling och förbättring.

Föreningen ordnar olika aktiviteter, som butikernas Tjejkvällar vår och höst, Lattjolajban-lördagar, och Ljusets kväll och julmarknad tillsammans med Lions, och är även kommunens remissinstans och bollplank i frågor kring centrum.

2017 sattes målet att av föreningen Svenska stadskärnor utses till Årets Stadskärna 2025.

Källa: enkopingscentrum.se och EP.

Hur mår handeln i Enköping?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille