Rättvik har rätta modellen

”Rättviksmodellen” har i det närmaste revolutionerat hur kommuners tjänstemän möter företagare. Kanske blir Enköping eller Håbo först ut i länet att prova den? Det hoppas gästkrönikören Anna-Lena Holmström, Svenskt näringsliv.

13 februari 2019 15:00

Det blir ofta kulturkrockar och onödigt gnissel när företagare möter kommuners tjänstemän. Företagaren vill så snabbt som möjligt ta sig igenom djungeln av lagar och regler för att förverkliga sin idé. Och tjänstemannen, som ju faktiskt bara gör sitt jobb, upplevs inte sällan i det sammanhanget som en synnerligen irriterande och osmidig figur med bedövande mycket makt. Företagaren å andra sidan, framstår för tjänstemannen som en forcerad typ som inte förstår att saker och ting måste få ta tid, och att man inte kan bända lagar och regler hur helst.

Men det måste inte vara så.

Det finns lagar och regler vi måste förhålla oss till, acceptera eller försöka ändra. Det förstår en företagare också. Men det är tjänstemännens förhållningssätt man har svårt för. Som företagare är man van vid att alltid försöka göra kunden nöjd, även när de har orimliga krav. Och man är van vid att förhandla och kompromissa så att båda parter känner sig som vinnare och vill göra fler affärer med varandra.

Men så kan väl inte en kommun göra? Eller kan de det?

Fråga Rättvik, som med sin ”Rättviksmodell” i det närmaste revolutionerat hur en kommun tänker och agerar kring myndighetsutövning.

Efter ett deppigt konstaterande att företagsklimatet fått bottenbetyg från företagen bestämde man sig för att påbörja en förändringsresa. I stället för att i efterhand tala om för företagare att de gjort fel, ville man hjälpa företagare att göra rätt från början. Från pekpinne till hjälpande hand alltså. Dessutom ville man ta betalt för tillsyn, som en miljöinspektion till exempel, efter det att den verkligen ägt rum. Inte som tidigare, och i enlighet med kommunal praxis, med en årlig faktura med ett schablonbelopp som skickades ut oavsett om inspektion skett eller inte.

Det låter enkelt, men det tar tid att ändra kultur och arbetssätt det vet alla som försökt. Det tar också tid att bygga förtroende och tillit.

Den stora vinsten för Rättviks kommun är känslan av att kommunen och företagen skapar någonting tillsammans. Kommunen blir en möjliggörare för företagares idéer som i slutändan gynnar oss alla. Dessutom trivs både tjänstemän och företagare så fantastiskt mycket bättre med den nya modellen. Det gemensamma arbetet blir helt enkelt konstruktivt, framåtsyftande och inte minst roligt.

I år kommer vi att få se fler kommuner i Uppsala län som väljer att jobba som Rättvik. Vem blir först? Enköping eller Håbo?

Anna-Lena Holmström är regionchef för branschorganisationen Svenskt näringsliv i Uppsala län och gästkrönikör i Enköpings-Posten. 1 mars anordnar Svenskt näringsliv ett seminarium om Rättviksmodellen för kommunerna i Uppsalaregionen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anna-Lena Holmström