Stämmer herrelös kemtvätt

Kommunen har nu lämnat en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen med begäran om expropriering av gamla kemtvätten.

1 november 2018 18:00

– Expropriering, tvångsinlösen, går i två steg, först ansöker kommunen om regeringens tillstånd att ansöka om expropriering. När tillstånd beviljats är nästa steg att lämna en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen, förklarar Ulf Hallberg, utredningsingenjör vid kommunens VA-avdelning.

Stämningen riktar sig mot en herrelös fastighet, kemtvätten är sedan länge försatt i konkurs. Domstolen kan ändå begära att överförmyndaren utser en god man med uppgift att företräda fastigheten:

– Det skulle kunna handla om ersättning vid en expropriering, men i det här fallet har fastigheten ringa värde och saneringen är förknippad med stora kostnader, säger Patrik Holm, kommunens plan- och exploateringschef som företräder kommunen i ärendet.

Enköpings kemtvätt stängdes 2007 då det stod klart att det var kemikalier därifrån som förorenat vattnet i Munksundskällan, en av Enköpings två kommunala grundvattentäkter. Samma år försattes bolaget i konkurs.

Undersökningarna av området har bekostats av statliga medel, men för att få sådana till saneringen som kan kosta upp till 100 miljoner kronor krävs en huvudman. Köper kommunen fastigheten får man miljöansvaret för den, genom expropriering kan det undvikas.

– Efter domstolsbeslut kommer huset att rivas, undersökningar kompletteras och metoder för sanering bestämmas, säger Ulf Hallberg.

Sannolikt kommer den förorenade, ytliga jorden att grävas bort, och djupare lager renas med termisk sanering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille