Oro över planerad rivning i Luthagen

UPPDATERAD. Det finns planer på att riva gårdshuset invid Vasahuset och ersätta det med stadsradhus. Det har väckt kritiska röster om ett onödigt ingrepp på värdefull stadsmiljö.

5 maj 2018 09:00

På den del av Vasahusets innergård som löper längs Börjegatan ligger ett blått gårdshus. Här vill ett fastighetsbolag genomföra en rivning och på samma yta uppföra fyra stycken så kallade stadsradhus.

Yttrandeperioden för närboende gick nyligen ut. En som vänder sig mot planerna är Britt-Marie Larson som bor på andra sidan gatan med utsikt över området.

– Det är upprörande att de bara vill riva ett sådant hus utan att tänka på följderna. Att de vill bygga radhus gör inget, men gårdshuset måste bevaras. Det har ett värde. Det är mycket speciellt för Luthagen, säger hon samtidigt som hon bläddrar i det digra material som skickats till henne.

Handläggare i ärendet på Uppsala kommun är bygglovsarkitekt Elias Elias, som ska ta beslut i frågan på delegation av plan- och byggnadsnämnden. Han sammanställer just nu de synpunkter som har kommit in under yttrandeperioden och avgör om det finns synpunkter på rivnings- och byggplanerna som anses vara av större vikt.

– Då kontaktar jag den sökande och diskuterar en lösning på problemet och om det behöver göras ändringar i förslaget.

När det gäller förändringar i stadsmiljön som anses känslig blir ibland Upplandsmuseet inkopplade under utredningen. Så har inte skett i det här fallet. När UNT kontaktar Agnetha Pettersson, byggnadsantikvarie, påpekar hon att Vasahuset ligger inom ett större område med "särskilt värdefull bebyggelsemiljö" enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige. Och att gårdshuset – och tillhörande mur med grindstolpar – ingår i den samlade värdefulla miljön och att det därmed är angeläget att "bevara den komplementbebyggelse som gårdsbebyggelsen representerar".

Michael Pettersson, vd för fastighetsbolaget Setune (tidigare ägare av Vasahuset), befinner sig för tillfället i Spanien och vill inte uttala sig närmare i frågan.

– Nej, det är ett tidigt skede. Jag kan inte säga mer än vad bygglovsansökan säger.

I den framkommer att radhuskroppen ska innehålla fyra bostäder med upphöjt entréplan, källare och loft. Byggnaden hamnar i höjd med angränsande hus, det vill säga högre än vad gårdshuset är, och planeras ha grästak och sluttande gavlar åt Börjegatan och Gluntens gränd.

Enligt Elias Eliaskan ett beslut komma att tas inom 1–2 veckor om inga väsentliga ändringar behöver göras.

<p>Ombildningen i Vasahuset</p>

Hösten 2016 skedde flera rockader relaterade till Vasahuset. Ägandet gick över till bostadsrättsföreningen Vasapalatset, dock ej de nybyggda vindsvåningarna där en annan brf etablerades. Samtidigt bildades en separat fastighet av gårdshuset, Luthagen 64:8. Det är fastighetsbolaget Setune 64:8 som lämnat in rivnings- och bygglovsansökan.

Källa: Tidningen Fastighetsaktien

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Kihlander