EM sommaren 2017 arrangerades av det kommunala bolaget Got Event, och granskningen har gjorts av revisionsbyrå KPMG på uppdrag av Göteborgs stadshus.

Mästerskapet blev en sportslig framgång med fem svenska medaljer och stor gratispublik på flera grenar, men också mycket dyrare än beräknat för Göteborgs stad. Man hade räknat med en nettoinsats på 13 miljoner kronor. I stället hamnar notan över 60 miljoner.

Biljettförsäljningen på Ullevi gick sämre än väntat. Samtidigt kom flera delar i projektet att kosta mer för Got Event än man från början trott, bland dem tv-produktionen och säkerheten runt arrangemanget. Hedens konstgräsplaner fördärvades och är ännu inte återställda.

"För dåligt avtal"

Kommunens tyngsta politiker är överens om att Göteborg gjorde en för dålig överenskommelse med Svenska ridsportförbundet om EM-arrangemanget.

Det finns ett avtal där Ridsportförbundet har all uppsida och staden all nersida, säger Jonas Ransgård (M), kommunalråd och oppositionsledare.

Han tar som exempel att förbundet höjde den totala prissumman i EM från 7,5 miljoner till tolv – en merkostnad som Göteborg maktlöst fick betala.

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) håller med i kritiken:

Sådana avtal ska vi inte skriva framöver, säger Hermansson.

Hon tycker att KPMG:s rapport i stora drag följer den kritik som framförts tidigare, bland annat i en analys före EM.

Sett efteråt borde vi kanske ha ingripit tidigare, säger Ann-Sofie Hermansson.

Starka känslor

Revisionsbyrån noterar även att EM blev ett projekt som skapade starka känslor hos de inblandade, vilket märktes i de intervjuer som nu gjorts inom den ekonomiska granskningen.

"Det är också uppenbart att det är svårt för många personer i projektet att förhålla sig till den kritik som nu framförs i förhållande till hur lyckat det rent sportsliga arrangemanget var", skriver KPMG.

Samtidigt framhåller revisionsbyrån att man inte ifrågasätter EM:s sportsliga framgång, och att inget tyder på det förekommit oegentligheter i projektet.

Det finns ett avtal där Ridsportförbundet har all uppsida och staden all nersida.

Jonas Ransgård (M), oppositionsledare i Göteborgs kommun