Om det blir nederbörd kommer den mest som regn i Svealand, men i höglänta områden kan det bli fråga om snöinslag, enligt SMHI.

Under främst morgontimmarna är det i dag, liksom i går, frosthalka på de flesta vägarna i Uppsala län.