Under 2017 hade länsstyrelsen i Uppsala län 2,66 miljoner som kommunerna kunde söka för att skapa beredskap och mottagningskapacitet. Men endast två ansökningar kom in som uppfyllde kriterierna, båda från Heby kommun. Det innebär att endast 782 000 kronor delades ut. Resterande närmare 1,9 miljoner fryser inne och skickas tillbaka till staten. För ett stöd som ska gå till att utveckla flyktingguider och familjekontakter hade länsstyrelsen i fjol 1,54 miljoner att fördela, men endast 1,1 miljoner delades ut till projekt i Tierp, Knivsta, Älvkarleby och Östhammar.

En förklaring är att det statliga stödet bara är en liten del av det stöd för integrationsarbete som finns. Många projekt är så stora att pengarna från länsstyrelsen inte räcker till.

– Vi gör ofta stora satsningar eftersom vi har så många nyanlända här jämfört med andra kommuner i länet. Och då handlar det om många miljoner. Mycket finansieras via Europeiska socialfonden, EFS. Vi har precis påbörjat ett projekt kallat familjesatsningen. Och bara det är på 13 miljoner kronor, säger Ida Bylund Lindman, avdelningschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun.

Hon tycker dock att kommunen borde ha kunnat hitta projekt som är lämpliga även för de pengar som kommer via länsstyrelsen.

– Det kan vara svårt att under tuffa arbetsperioder hinna med att också tänka på vilka bidrag som kan vara möjliga att söka. Det är ingen bra ursäkt, men ibland är det otroligt mycket att göra helt enkelt.

Arbetsmarknadsförvaltningen har numera en enhet som samordnar projekt och ansökningar om externa medel. Monica Söderström som är utvecklingschef inom kommunen säger att kommunen hade en projektansökan på gång i höstas som handlade om att förlänga ett tekniskt basår för nyanlända med gymnasiekompetens. Det projektet togs dock över av Uppsala universitet som driver det i stället. Men någon brist på integrationsprojekt finns inte inom kommunen. Just nu pågår 14 olika integrationsprojekt där EU visa EFS är den största finansiären med totalt 45,5 miljoner kronor. Uppsala har också tidigare fått bidrag från länsstyrelsen med 3,5 miljoner kronor för projekt som fortfarande pågår.

Matilda Halling, handläggare på länsstyrelsen, säger att hon har förståelse för att den höga arbetsbelastningen kan göra att kommunerna inte hinner med att starta nya projekt som de kan få statsbidrag för.

– Vi ska försöka underlätta ansökningsprocessen och vara tydliga med information om vad som gäller för att man ska kunna få bidrag, säger hon.