En lyssnarfråga om barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala inledde debatten med de åtta regionråden: Hur kommer det sig att 4 av 5 inte får hjälp inom de 30 dagar vårdgarantin stipulera? Och hur ska problemet lösas?

Anledningen till den ansträngda situationen för barn- och ungdomspsykiatrin – Uppsala har sämst tillgänglighet i hela landet – fanns det dock olika åsikter om:

– Huvudorsaken till köerna är att S och MP stängde mottagningarna ute i länet, vilket gjorde att patienterna sökte sig till Uppsala, sa Stefan Olsson (M).

Börje Wennberg (S) förklarade att han absolut inte var nöjd med situationen, men hänvisade till att BUP i Enköping numera har öppnat, och att Tierp/Östhammar står på tur.

– Alla som söker sig till BUP behöver kanske inte gå dit utan kan hanteras i primärvården i de fall det handlar om lindriga psykiska besvär.

Björn-Owe Björk (KD) höll delvis med.

– Problemet är vårdstrukturen inte fungerar. Det finns inget mellan elevhälsan och BUP, sa Björn-Owe Björk (KD).