Domen har sin upprinnelse i ansökan hos Tierps kommun i juni förra året. Då beslutade kommunen att säga nej till parets ansökan om att slippa sophämtning från sin fastighet i Tierpstrakten.

Både Tierps kommun och länsstyrelsen har sagt nej till parets ansökan.

Nu har även mark- och miljödomstolen tittat på ärendet. I förhandlingen i domstolen konstaterar paret att mängden sopor är liten under de fyra månader om året som de bor i huset i Tierp. De har också förklarat att de återanvänder gamla tidningar som man eldar med i den öppna spisen i husen samt sorterar övrigt icke brännbart avfall som sedan lämnas vid kommunens återvinningscentraler och miljöstationer.

Vidare förklarade paret att de sopbehållare som kommunen ville att de skulle använda var placerade 600 meter från huset på öppen mark i en uppförsbacke. I ansökan menade de att placeringen var felaktig och att det fanns en risk att soporna som placerades där skulle blåsa i väg.

De förklarade också att de hade två andra bostäder där de betalade för hämtningen av hushållsavfall.

Kommun och länsstyrelse liksom mark- och miljödomstolen konstaterar i sina beslut att en person kan slippa ifrån hämtning av hushållsavfall om volymen är liten. I sin dom konstaterar domstolen; "I detta fall kan inte den mängd avfall som antas uppkomma på fastigheten vara ringa" och menar att paret därför inte ska slippa hämtningen av hushållsavfall.