Studien bygger på olika modeller av hur arterna kommer att påverkas under olika klimatscenarier, varav 4,5 graders höjning är det värsta. Det ligger i linje med prognoserna fram till 2100 om utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga som hittills utan att något görs för att stoppa dem.

Enligt forskarna, som är verksamma vid University of East Anglia i Storbritannien, James Cook University i Australien och Världsnaturfonden (WWF), riskerar Amazonas att förlora 69 procent av sina växter och en stor del av groddjuren. På Madagaskar befinner sig 60 procent av alla arter i farozonen.

I Medelhavsområdet är 30 procent av arterna i fara, medan 90 procent av groddjuren i sydvästra Australien riskerar att gå förlorade. Savannerna i det så kallade miombobältet i södra Afrika kan också bli utarmade.

Arter som kan sprida sig och förflytta sig till nya platser drabbas i mindre utsträckning. Men de flesta växter, groddjur och reptiler klarar inte det, säger Olle Forshed, ansvarig för tropikskogar på WWF Sverige.