Jag ska vara tydlig: Det här utskottet kommer att höra McGahns vittnesmål, om vi så måste vända oss till domstol för att försäkra oss om det, säger ordföranden och demokraten Jerrold Nadler.

Enligt sin advokat vägrade McGahn, som lämnade sin post i Vita huset i fjol, infinna sig sedan Donald Trump instruerat honom att inte vittna.

Presidenten hänvisar till grundlagsskyddad immunitet och skydd för presidentämbetets befogenheter.

Utskottet vill förhöra McGahn om den så kallade Rysslandsutredningen, som granskat möjliga kopplingar mellan Trump och Moskva samt om huruvida presidenten har försökt hindra rättvisans gång.

Nadler säger att kallelser till utskottet ska efterlevas och att presidenten inte ska få förhindra vittnesmålet för att försöka att skydda sig själv.

Senare klargjorde Nadler att han också kallat in Vita husets tidigare kommunikationschef Hope Hicks att vittna. En kallelse har också utfärdats till Annie Donaldson, stabschef för Don McGahn när han var juridisk rådgivare.