Den argentinske påven Franciskus har utfärdat sin tredje uppmaning med riktlinjer till världens katoliker. Han riktar sig till sina kritiker inom den katolska kyrkan som tyckt att han tidigare intagit en alltför liberal hållning gentemot flyktingar.

"Vissa katoliker anser att frågan om migranternas situation är av sekundär betydelse", skriver påven. "Men att politiker som bara vill ha fler röster säger en sådan sak är förståelig men inte att kristna säger så. Kristna måste ta ställning för sina bröder och systrar som flyr för att skapa ett bättre liv åt sig och sina barn".

I uttalandet citerar påve Franciskus ett avsnitt ur Gamla testamentet där migranter välkomnas för att poängtera att inställningen till migranter inte är något som uppfunnits av någon enskild påve eller är uttryck för en tillfällig nyck.

Påve Franciskus har tidigare intagit en kritisk hållning till de länder som försökte begränsa flyktingmottagandet under hösten 2015. I början av 2016 reste han själv till den grekiska ön Lesbos där tusentals flyktingar från Syrien befann sig, och tog med tre syriska familjer tillbaka till Vatikanen.