Möjligheten att ansöka om en personlig registreringsskylt infördes 1988. Efter en dipp under tidiga 2010-talet har nu årets ansökningar redan slagit rekordnoteringen från i fjol. Under 2019 har 3 897 ansökningar kommit in.

En tydlig trend vi ser är att många nysvenskar vill ha skyltar med ortsnamn eller platser från hemlandet. Det är mycket geografi, det ser vi markant, säger Eva Isaksen.

Transportstyrelsen får in i snitt 20–40 ansökningar per dag, enligt Isaksen. Vissa tider i veckan är trycket större än andra.

Vi kan väl säga som så att det ofta är många ansökningar från unga personer under helgen, säger Eva Isaksen.

Obscena eller stötande budskap tillåts inte, och inte heller religiösa eller andra kulturellt känsliga uttryck. Alla ansökningar granskas dessutom av personal, så även om exempelvis "snippa" är tillgängligt på Transportstyrelsens hemsida, till skillnad från "snopp", så är det ingen garanti för att ansökan går igenom.

Uppskattningsvis 10 procent av allt som kommer in är så att säga stötande, säger Eva Isaksen.