Politik Afghaner äldre än 18 år har i flera fall beviljats uppehållstillstånd i Sverige eftersom de saknar kontakter i hemlandet och riskerar "omänsklig eller förnedrande behandling". Därmed har migrationsdomstolarna upphävt beslut som fattats av Migrationsverket, rapporterar Svenska Dagbladet.

Nu har Mig­rationsöverdomstolen gett prövningstillstånd i ett liknande ärende. Det kan i förlängningen innebära att praxis ändras och att fler unga ensamkommande afghaner får uppehållstillstånd. Asyljuristen Volkan Yesil bedömer att överdomstolens utslag skulle påverka flera tusen afghaner.

Viktigt i sammanhanget är tidpunkten för asylansökan. Den som ansökte före den 24 november 2015 har möjlighet att beviljas permanent uppehållstillstånd, eftersom de tillfälliga uppehållstillstånden infördes den hösten.