Ledare En påminnelse lämnas oss i dag, inte om vår dödlighet, men väl om behovet att återupprätta ämbetsmannaansvaret i myndighetssverige. I en granskning i DN (8-10/1) av det statliga affärsverket Svenska kraftnät har det framkommit ett flertal missförhållanden. Eller som myndigheten själv lätt förskönande kommenterar saken på dess hemsida: ”det finns brister i det systematiska arbetet mot oegentligheter.”

Vad som avses är att generaldirektören för Svenska kraftnät Ulla Sandborgh i sin tidigare tjänst som myndighetens marknadsdirektör ska ha anlitat en konsult med vilken hon har en nära relation. Uppdraget var i miljonklass. Bland annat finns bilder på sociala medier från när de, bara några dagar efter anlitandet, åkt på semester till Rio de Janeiro tillsammans. Ytterligare ett liknande fall finns då en annan direktör inom myndigheten skall ha anlitat en tidigare samarbetspartner för myndighetens räkning.

Enligt Sandborgh själv skall hon ha förankrat sitt beslut hos dåvarande generaldirektören, den tidigare moderate försvarsministern Mikael Odenberg. Han själv dementerar dock det påståendet.

Vill man gå händelserna i förväg skulle man kunna tala om nepotism, det vill säga vänskapskorruption. Att Sverige inte är förskonat korruption – vår självbild till trots – har framkommit vid flera tillfällen de senaste åren. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, gör bedömningen att det är ett solklart fall av jäv och olämpligt agerande. Men man gör gott i att låta utredningen av dessa händelser ha sin gång innan man förhastat hoppar till slutsatser, även om redan misstanken i sig är allvarlig nog.

Detta är dock inte inte den enda besynnerlighet som framkommit i granskningen. Det visar sig också att Sandborgh, under sin tid som generaldirektör, medvetet har förhalat information om kommande elprishöjningar för att inte irritera miljö- och energidepartementet.

Vanligtvis brukar Svenska kraftnät informera om stamnätstarifferna i slutet av augusti. Men i mejlkonversationer framgår att Sandbergh beordrat personal att 2018 inte gå ut med uppgifterna förrän efter riksdagsvalet i september. Det är inte orimligt att, som en av DN:s källor gör, sätta det i samband med regeringens valfråga att elnätspriserna skulle sjunka.

Med andra ord: Sandborgh har låtit politisk hänsyn påverka myndighetens arbete inför ett riksdagsval. Det är ett beteende som inte bara är olämpligt utan fullkomligt skandalöst.

Med tanke på elfrågans laddning och problemen i elnätet och är det svårt att undgå att fråga sig om prishöjningarna kunnat påverka den jämna valutgången, om de kommit upp till debatt före valet.

Förutom att en översyn av ämbetsmannaansvaret kan behövas så visar upphandlingarna av konsulter att det är en särskilt känslig fråga. Personband kan finnas och kanske måste särskilda riktlinjer för när de ska få tas in finnas. Situationen att vissa tjänster hyrs in för helt andra kostnader än vad staten normalt betalar tjänstemän är inte helt tillfredsställande om det sker annat än tillfälligt. (SNB)