Kvinnor tar ut betydligt fler föräldradagar än män. Ny statistik från Försäkringskassan visar att de står för 70,7 procent av den totala föräldraledigheten. Men i Knivsta, som är landets fjärde mest jämställda kommun gällande föräldraledighet, ser klyftan mellan kvinnor och män något smalare ut. Där står mammor för 65,6 procent av föräldraledigheten, pappor för 35,4 procent. 

I Enköping, Tierp och Älvkarleby däremot tar pappor ut färre dagar än i stora delar av resten av landet. Statistiken pekar på att de ligger under rikssnittet med några procentenheter, men de är inte nere på 21,6 procent som den mest ojämställda kommunen i landet gör. Uppsala, Östhammar, Heby och Håbo ligger något över snittet. Uppsala är kommunen som är mest jämställd bland dem. Där tar småbarnspappor ut nästan 32 procent av alla föräldradagar. 

Enligt Alexandra Wallin som är chef för avdelningen barn och familj på Försäkringskassan visar statistiken även på att allt fler pappor börjar ta ut föräldraledighet i stället för mammor. 

– Med nuvarande takt så kommer vi att nå ett uttag på 60–40 ungefär kring år 2040. Vi kan också se att den tredje reserverade månaden inom föräldraförsäkringen har haft en positiv inverkan på jämställdheten, säger hon i ett pressmeddelande.

Föräldrar har rätt att dela på totalt 480 dagar med föräldrapenning per barn. Pappors genomsnittliga uttag är bara 106 dagar.