Så är läget i Håbopolitiken just nu, men säger ingenting om vem som ska leda kommunen.

Läget för den handfull partier som styrt sedan förra valet är, nästan, oförändrat.

De borgerliga partierna behåller sina mandat, totalt 16, (M 10, C, 3, L, 2 och KD, 1) medan Miljöpartiet tappar ett av sina två, totalt 17.

Oppositionen är splittrad. Socialdemokraterna ser fortfarande ut att bli det största partiet, men tappar fyra mandat. Från 15 till elva. Samtidigt ökar Vänsterpartiet från ett till två. Totalt 13.

Bålstapartiet och Sverigedemokraterna har de senaste fyra åren haft en valteknisk samverkan för att få fler platser i nämnder och styrelser. De ökar tillsammans från sju till elva mandat.

Kort efter valet är kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) försiktig i sina kommentarer.

Räknar du med att M finns med i den politiska ledningen även i fortsättningen?

– Jag räknar inte med någonting i dagsläget. Jag ser att vi har samma parlamentariska läge som nu egentligen och vi får utgå därifrån, säger hon.

M ökade med 0,6 procent och tog nästan tillbaka hela försprånget från S. Centerpartiet ökade från 7,2 till 7,7 procent. Det var dock inget som, enligt den preliminära rösträkningen, avspeglade sig i mandatfördelningen.

Oppositionsrådet Agneta Hägglund (S) beskriver valrörelsen som jättebra.

Dagen efter rekordminskningen, från 35,8 procent till 26,0, försöker hon förklara det svaga valresultatet.

– Det är viktigt att fortfarande vara det största partiet, säger hon.

Hägglund tror att de frågor som diskuterades under valrörelsen kan ha spelat in på resultatet.

– Alla vill ha mindre grupper i förskolan, fler vuxna i skolan och bygga ut äldreomsorgen. Det är ju jättebra om vi kan vara överens om det, sådana frågor som vi i Socialdemokraterna har haft i vår budget i många år, säger hon.

Nu lyfts frågan om makten. Vem tar vem?

Ett scenario är att Miljöpartiet går tillbaka till det röda laget tillsammans med Bålstapartiet. Det har skett tidigare. Det blir 17 mot 16 i S-ledd favör, men fortfarande ingen majoritet.

S + M skulle ge klar majoritet, men den diskussionen föll efter förra valet.

SD säger att man vill samarbeta med alla, men räknar enligt Michael Rubbestad inte med något "utvecklat formellt samarbete".

Är förstahandsalternativet ett borgerligt minoritetsstyre?

– Vi i Håboalliansen är trygga i det samarbete vi har nu. Man har prövat andra varianter tidigare. Nu gäller det att hitta samarbetsformer för att få politiken att fungera, säger Leif Zetterberg (C), kommunstyrelsens vice ordförande.