Hon är långt i från någon oerfaren politiker, men det var ändå en ny roll när hon strax före jul 2017 tog över som kommunstyrelsens ordförande. Vid årets första möte i fullmäktige hölls en tyst minut för hennes företrädare, Carina Lund, som gått bort efter en kort tids sjukdom.

Trots flera byten i ledande positioner tycker Liselotte Grahn Elg att den "Gröna allians", M, C, L, KD och MP, med sina 18 mandat av 41 klarat av minoritetsstyret på ett bra sätt.

Tio av dessa mandat, cirka 25 procent, är moderata, en något blygsammare andel jämfört med de Håbobor som röstade M i riksdagsvalet.

Hur stort inflytande tycker du att ditt parti har inom Håbopolitiken?

– I och med att vi är en Allians har alla partier haft möjlighet att påverka det gemensamma program som vi tog fram inför mandatperioden. Med minoritetsstyre så blir det självklart inte alltid som vi tänkt oss.

Liselotte Grahn Elg som det står på valsedeln, eller det lite mindre formella Lotta ("båda går bra"), påminner om att hon bara har varit kommunalråd i sju månader, och att ledarskap alltid ser olika ut.

– Jag känner att det är slut på att bara prata om att göra omtag inom en massa olika områden, utan att det nu är på gång också.

Så med facit i hand, skulle ni ha valt andra att samarbeta med efter 2014?

– Nej, det har jag faktiskt svårt att se. Det är grundläggande värderingar och ideologi, men också personkemi.

Är det några speciella områden där du tycker att ditt parti skulle ha fått större gehör?

– Vi har drivit frågor som vi tycker är viktiga. Alla beslut har inte varit som vi önskat, men så är ju politik.

Så vad ger du er i den nuvarande kommunledningen för betyg för mandatperioden (betyg 1-5)?

– Vi har stärkt ekonomin som är grunden för allt inom den kommunala verksamheten. Så 3,5 sätter jag som betyg.

Vad har den gjort bra?

– Skolresultaten är vi riktigt stolta över. Bostadsbyggandet tycker vi också går bra, men vi ska inte växa för fort och vi måste ha en helhetsbild, säger hon och tittar ut mot grönskan från kaféets uteservering i Gamla Bålsta.

– Det här är Bålsta för mig, småstaden. Stockholmsvägen är Bålstas aveny. Låt den fortsätta utvecklas med småskaliga verksamheter och ett levande gatuliv, säger hon.

Hon beskriver Håbos "litenhet som det stora".

– En pärla nära Stockholm. Inte en förort till, det behövs inte. Visst kan vi bygga ett 17-våninghus av trä som en profilbyggnad, men absolut inga lägenhetskolosser med 8-10 våningar som en mur mot järnvägen. Det Bålsta vill inte jag bo i.

Så de där ursprungliga centrumplanerna är förkastade nu?

– Ja, Bålsta centrum är så mycket mer än bara Resecentrum och nu ser vi att fler detaljplaner är på gång där vi kan utveckla Bålsta som småstad. Gröna dalen-projektet och Kalmarsand till exempel.

Vad har ni gjort mindre bra de här fyra åren?

– Föreningslivet är hårt eftersatt och blivit styvmoderligt hanterat under lång tid. Vi behöver mer mark och jag hade önskat att kommit längre med valfrihet i skola, i vården och omsorgen.

Välj tre saker som du vill genomföra i Håbo efter valet?

– Satsa på alternativa boenden för äldre, bland annat i Skokloster, minska barngrupperna och att vi kan få till lokalproducerat i våra kök. Att bygga och utveckla kommunen i en takt som är hållbar.

Hur kommenterar du opinionssiffrorna på riksnivå för ditt parti? Är du bekymrad eller har du segervittring?

– Opinionsläget lämnar en del att önska. Men inget är klart förrän vallokalerna stänger.

Vi hoppas naturligtvis på väljarnas förtroende och att Håbo får en Allians med egen majoritet.