Barn- och utbildningsnämnden i Håbo har sagt ja till en utökning med 22 platser, nästan en fördubbling jämfört med det antal barn som går där idag.

Förskolan på Skvadronvägen i Gamla Bålsta var Håbo kommuns första som startade i aktiebolagsform när den öppnades 1994 av Ulrika Swahn, som drev den under många år.

Idag drivs förskolan av utbildningskoncernen Tivoli förskolor AB, med ett 15-tal förskolor i Stockholmsområdet.

Den ansökan som godkänts av barn- och utbildningsnämnden ger möjlighet att i en nybyggd del av förskolan starta ytterligare två avdelningar.

Enligt ägaren finns för närvarande 26 barn inskrivna på Täppans förskola, som arbetar med både åldersblandade och åldershomogena grupper.