Privat förskola får bygga ut

Den fristående Täppans förskola i Bålsta får bygga ut.

10 juli 2019 19:00

Barn- och utbildningsnämnden i Håbo har sagt ja till en utökning med 22 platser, nästan en fördubbling jämfört med det antal barn som går där idag.

Förskolan på Skvadronvägen i Gamla Bålsta var Håbo kommuns första som startade i aktiebolagsform när den öppnades 1994 av Ulrika Swahn, som drev den under många år.

Idag drivs förskolan av utbildningskoncernen Tivoli förskolor AB, med ett 15-tal förskolor i Stockholmsområdet.

Den ansökan som godkänts av barn- och utbildningsnämnden ger möjlighet att i en nybyggd del av förskolan starta ytterligare två avdelningar.

Enligt ägaren finns för närvarande 26 barn inskrivna på Täppans förskola, som arbetar med både åldersblandade och åldershomogena grupper.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand