En så kallad tag har sprejats med svart färg på en tegelfasad på Skeppsvägen.

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse från en boende i huset på Skeppsvägen. Klottret med svart sprejfärg upptar en yta på 75 gånger 50 centimeter av fasaden.