Som tidningen berättade förra veckan förbereds en ny detaljplan för industriområdet cirka en kilometer öster om Bålsta centrum.

– Det är jättebra att vi tar ett omtag om Dyarne, säger kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M) som ser stora möjligheter till utveckling här.

Är möjligheten att bygga en ny skola här en bidragande orsak?

Artikelbild

| I framtiden kan bostäder, utbyggd läkarmottagning och en skola bli verklighet i Dyarneområdet i Bålsta.

– Ja, visst är det så. Vi har närheten till Gröna dalen och det växande Aronsborgsområdet, samt Frösundavik och Fånäs som alla ligger i närheten med ett kommande behov av en skola. Men jag tänker också på till exempel vårdcentralen som kan växa i framtiden, säger hon.

Som barn- och utbildningnämndens ordförande Carl-Johan Torstenson (M) förklarade i en artikel inför skolstarten räknar kommunen med att det krävs 800 nya elevplatser i Håbo, från förskola till gymnasium, de närmaste tio åren.

Därför är en eventuell skola vid Dyarne inte kommunens plan A när det gäller skolutbyggnaden. Det är planer för framtiden.

Lokalförsörjningschefen Mattias Jonsgården har ett uppdrag att utreda om det går att bygga nytt vid Vibyskolan och bygga på Västerängsskolan, platser som redan idag är detaljplanerade för skola.

Artikelbild

| Nu pågår ett inledande arbete med att se hur, och om, Västerängsskolan ska kunna byggas ut inom en femårsperiod.

Hur långt har du kommit?

– Före årsskiftet ska det finnas ett förslag. Vi utgår från lokalförsörjningsplanen, vad som behövs tio år framåt, säger han.

Artikelbild

| En utredning pågår om att bygga ut bland annat Västerängsskolan i Bålsta. 800 nya elevplatser måste fram i Håbo inom tio år, enligt kommunens beräkningar.

Fler elevplatser i Viby och Västerängen skulle kunna klara behovet på kortare sikt.

– Sedan är det en politisk fråga om det är kommunen eller privata anordnare som ska driva nya skolor, säger han.