I våras anmäldes skolan för att en elev utsatts för fysisk och verbal kränkande behandling av andra elever. Enligt anmälaren har personal och rektor informerats, men inget händer för att förbättra situationen.

Barn- och elevombudet har kommit fram till att personalen har brustit i att anmäla saken till rektorn som i sin tur har brustit i att anmäla det till huvudmannen, Håbo kommuns barn- och utbildningsförvaltning.

En annan brist består i att kränkningarna inte har utretts tillräckligt. Bland annat framgår inte att samtal har genomförts med någon av mobbarna.

Enligt Håbo kommun har elevens skolsituation förbättrats och det förekommer inte längre några kränkningar.