Vänsterpartiet är det åttonde partiet vars partiprogram EP redovisar. Får de makten efter höstens val vill de ändra långsiktigheten i kommunens ekonomi och ändra fokus från målet på två procents överskott till satsning på utbildningen. De vill även öka lånefinansieringen vid fastighetsinvesteringar för att få mer resurser. De menar att framtidens ekonomi även kräver förstärkt välfärd för andra åldersgrupper, till exempel behövs en äldreomsorg som håller de äldre friskare längre, gärna i samarbete med Region Uppsala.

Vänsterpartiet vill stoppa ytterligare privatisering och utförsäljning inom Enköpings kommun. De menar att allmännyttan bör bli större, inte mindre. EBH behöver få fler lägenheter, inte färre. Deras marknadsandel bör öka, inte minska, för att hålla tillbaka hyresökningarna även hos privata hyresvärdar. Vänsterpartiet menar att kommunalskatten ska användas till välfärd, inte till vinster i riskkapitalbolag.

Partiet vill även att alla tätorter inom kommunen ska ha tillgång till ett bibliotek, mötesplatser för föreningslivet, fritidsgårdar för ungdomar och småbarnsföräldrar ska ha tillgång till en öppen förskola. De vill även förbättra kollektivtrafiken.

Vänsterpartiet vill att mötesplatser och grönområden i Romberg ska prioriteras upp.

Partiet vill även att låglönegrupper, oftast kvinnodominerade, prioriteras lönemässigt. De vill genomföra omfattande försök med sex timmars arbetsdag för yrkesgrupper med hög sjukfrånvaro. All personal ska ha rätt till heltidsanställning, med deltidsarbete som en möjlighet för de som önskar.