Yngelröta drabbar Fjärdhundra

Ett utbrott av den mycket smittsamma sjukdomen amerikansk yngelröta har konstaterats i Fjärdhundra. Sjukdomen drabbar bin och biodlare i området har kontaktats för att förhindra spridning.

13 juni 2017 17:00

Länsstyrelsen i Uppsala län har gått ut med en varning om att ett utbrott av nämnda yngelröta har konstaterats i Fjärdhundratrakten. Amerikansk yngelröta är en bakteriesjukdom som drabbar bin. Bakterierna livnär sig på binas larver.

För att stävja spridning besöker länsstyrelsens bitillsynsman alla biodlare inom en radie av tre kilometer från odlaren där sjukdomen har konstaterats, detta för att kontrollera om smittan har spridits mellan bisamhällena. I fall yngelröta även hittas i kupor i grannskapet utvidgas området som ska kontrolleras.

Senast förra sommaren berättade EP om utbrott av amerikansk yngelröta i Enköpingsområdet. Det är en svårstoppad sjukdom. Det räcker med att ett smittat bi flyger in i en kupa för att sjukdomen ska få fäste. Bakterien är mycket livskraftig och kan överleva i 10-15 år även om den isoleras.

När bakterien upptäcks i ett bisamhälle så är det drastiska åtgärder som gäller. Då måste samhället avlivas och lådorna brännas.

Sjukdomen sprids via bakteriernas sporer, vilka tål både värme och kyla. Vanligaste sättet som yngelrötan sprids på är genom att smittade tambin flyger fel, men det kan också hända att vildbin sprider smittan.

Den amerikanska yngelrötan har minskat i omfattning sedan mitten av 1970-talet när det blev obligatoriskt att avliva sjuka samhällen.

För att minska risken för smittspridning är alla biodlare skyldiga att anmäla till länsstyrelsen var de har sina bisamhällen. Detta för att bitillsynsmannen ska veta vilka samhällen som behöver inspekteras vid utbrott av amerikansk yngelröta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa