För att renodla polisens arbetsuppgifter, så de kan ägna mer tid åt ordinärt polisarbete, beslutade regeringen att flytta ansvaret för bland annat omhändertagande och omplaceringar av djur från polisen till länsstyrelsen.

Det kan gälla hanteringen av både mindre sällskapsdjur, hästar och större lantbruksdjur.

Vid länsstyrelsen i Uppsala är man förberedd sedan länge på de nya arbetsuppgifterna. Upphandling har gjorts av externa aktörer för bland annat transport och förvaring av djur och personal har utbildats i tillsynslagen.

– Det har varit mycket jobb och stora upphandlingar men vi känner oss trygga med att vi kommer att lösa uppgiften. Vi hoppas att vara iland med upphandlingarna under sommaren, fram tills dess upphandlar vi från gång till gång. Vi vet vilka vi kan vända oss till utanför ramavtalen, säger Elisabeth Schöning, chef vid länsstyrelsens veterinärenhet.

Hittills har ansvaret vid djurärenden varit tydligt uppdelat, länsstyrelsen har hanterat ärendet fram till beslut och polisen har verkställt beslutet. Nu ska länsstyrelsen även verkställa beslut och exempelvis genomföra omhändertaganden, omplaceringar och ordna eventuella avlivningar.

– Vi kommer att behöva hjälp av polis vid ärenden även i framtiden, det kan gälla om vi ska ta oss in i en bostad eller vid en hotfull situation eller under kvällar och helger, säger Elisabeth Schöning.

Personalen vid länsstyrelsen har fått utbildning i lagstiftningen och en nyanställning har gjorts.

– Det är en hel del nytt men jag tycker att vi är väl förberedda inför det nya uppdraget, säger Elisabeth Schöning.

Förra året hanterade länsstyrelsen 22 ärenden med mellan 100 och 150 djur som omhändertogs av polis. De flesta ärendena gäller hundar och katter.

– Stordjur är inte så många ärenden men de är svårare. Där har vi ett bra samarbete med LRF och deras omsorgsgrupp som kan ge stöd till djurhållarna. Den kontakten tror vi är jätteviktig, säger Elisabeth Schöning.

Hur stor effekt ansvarsförändringen får har dock ifrågasatts av polismyndigheten då polisens insatser ändå kommer att behövas vid vissa ärenden.

I landet förlorar polisen anslag på 58 miljoner kronor om året på förändringen medan länsstyrelserna tillförts anslag som fördelas både till de enskilda länsstyrelserna och i en pott som täcker gemensamma kostnader i riket.