– Mäns våld ökar under jul och nyår, det är en tid då man umgås mycket, ska visa en fin och trevlig fasad för omgivningen och alkohol ofta är inblandat, säger Åsa Tinnerholm, verksamhetsledare på kvinnojouren Enköping.

Under helgerna är det främst polis och socialjour som får ta hand om akuta ärenden. Det är först när skola och jobb börjar igen som kvinnorna söker sig till kvinnojouren för hjälp. Antingen slussas de dit från polis och socialtjänst, eller så söker de själva.

– Det är vanligt att de ringer till oss och vi bokar in ett möte. Det är först när de kommer hit och pratar med oss som man får höra hela historien, säger Josefin Kjellberg, samordnare på kvinnojouren Enköping.

Berättelserna som kvinnojouren får höra kan handla om både våldtäkter, hedersrelaterat våld, våld i parrelationer och upplevelser som kvinnorna haft tidigare i livet.

– Men det är nästan alltid mäns våld mot kvinnor vi möter, säger Josefin Kjellberg.

– Det våldet har många olika ansikten, fyller Åsa Tinnerholm i.

Även familjer som presenterar en fin fasad kan leva med våld i nära relation, menar verksamhetschefen.

– Många blir förvånade när kvinnor bryter en sådan relation, säger saker som "ni som hade det så bra", säger hon.

När helgerna närmar sig tipsar kvinnojouren anhöriga om att fråga kvinnan i fråga om situationen, i ett tryggt sammanhang. Det viktiga är att agera, vid minsta misstanke, speciellt om det är barn inblandade.

– Som anhörig ska man stå för det normala, och hjälpa till att lägga skulden där den hör hemma, hos våldsutövaren, säger Åsa Tinnerholm.

Händer det något akut ska man alltid ringa direkt till polis eller socialjour. Man kan också vända sig till kvinnofridslinjen.

Några tips på hur man som utsatt ska bete sig vill inte kvinnojouren ge då de anser att det är våldsutövaren som bär ansvaret och ska ändra sitt beteende.

– Det är den som utsätter som ska ta ansvar, och söka hjälp om han inte kan hantera ilska eller har våldsproblematik, säger Åsa Tinnerholm.

I Enköping får i snitt åtta kvinnor och 13 barn per år plats på skyddat boende, och i de två lägenheterna som kvinnojouren Enköping har bor kvinnor från andra kommuner. Ungefär 60 kvinnor får årligen stödsamtal i kvinnojourens öppna verksamhet.

Kvinnojouren har öppet flera dagar under jul och nyår. Den 25 och 26 december samt den 1 januari är telefonen dock stängd. Den 22 och 29 december samt den 5 januari stänger de även lite tidigare än vanligt, 12.00.