Val av ledamöter till arbetsutskottet klart

Kommunstyrelsen har nu utsett de ledamöter som kommer att verka som dess arbetsutskott de kommande fyra åren.

8 november 2018 09:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som ska upp i kommunstyrelsen men kan också självt vara beslutande i ärenden delegerade av kommunstyrelsen. Samtliga ledamöter i arbetsutkottet är också ledamöter av kommunstyrelsen.

De tre kommunalråden har ordförandeposterna i utskott och styrelse, Ingvar Smedlund (M) är ordförande, Ulrika Ornbrant (C ) förste vice och Jesper Englundh (S) andre vice ordförande.

Övriga ordinarie ledamöter i arbetsutskottet är Jenny Gavelin (L), Anders Wikman (NE,) Matz Keijser (S) och Anders Lindén (SD). Ersättare är Bo Reinholdsson (KD), Kenta Hällbom (MP), Bitte Myrsell (M), Solweig Sundblad och Solweig Eklund, båda (S), Tuija Rönnback (NE) och Kristjan Valdimarsson (SD).

Lotta Lille

lotta.lille@eposten.se

073-662 1123

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!