På grund av vagnsbrist har SJ ställt in tågavgångar till och från Enköping under en tvåveckorsperiod. Det gäller avgångar i tider då pendlarna år många, 07.32 från Enköping och 16.13 från Stockholm vilket påverkat många resenärer. Tågavgångarna före och efter de inställda avgångarna har varit överfulla och många resenärer får stå under tågresan. Den ansträngda situationen kommer att fortsätta minst några veckor till.

Orsaken till de inställda tågen är en generell vagns- och fordonsbrist hos SJ.

– Vi har ett extremt ansträngt läge när det gäller vagnar och lång kö till verkstaden. Kapaciteten i verkstaden är flaskhalsen men vi jobbar hårt för att ta in folk från andra ställen i landet, säger Stephan Ray vid SJ:s presstjänst.

Avgångarna kommer att vara inställda till minst den 22 mars på grund av fordonsbristen. I möjligaste mån kommer SJ att förstärka intilliggande avgångar med fler vagnar.

Det är flera tåglinjer i landet som fått reducerade avgångar på grund av vagnsbristen.

– Vi får fördela de vagnar som finns. Det är oerhört beklagligt men tyvärr så blir det trängsel vid vissa avgångar i nuläget och det märks naturligtvis mest vid pendelavgångarna, säger Stephan Ray.

Resenärerna kan få kompensation från SJ för komfortbrist under resan.

– Tanken är att alla ska få sittplats, om man inte får det räknas det som komfortbrist och då kan man få en procentuell ersättning för resekostnaden, säger Stephan Ray.

Ersättningen söks enklast via mejl och uppgifterna om hur man går till väga finns på SJ:s hemsida under kundservice.