Läget är ansträngt hos många lantbrukare efter sommarens torka och länsstyrelsen har därför omfördelat resurser för att beslutsprocesserna kring jordbrukarstöden ska bli effektivare.

– Dels har vi omfördelat resurserna internt på länsstyrelsen men vi samarbetar även med Jordbruksverket för att effektivisera handläggningen, säger Kristina Jansson, chef för Landsbygdsavdelningen vid länsstyrelsen i Uppsala län.

Målet är att den största delen av stöden ska vara utbetalda före årsskiftet.

– Tanken är att 85 procent av miljöersättningarna och 95 procent av gårdsstöden ska betalas ut i år, säger Kristina Jansson.

Miljöersättningen betalas ut i mitten av oktober och gårdsstödet den 7 december.

Att läget är ansträngt hos länets lantbrukare har man märkt på länsstyrelsen.

– Det finns en stor oro och likviditeten är ansträngd hos jordbrukarna med anledning av torkan. Vi har en stor förståelse för att många befinner sig i en tuff ekonomisk situation, säger Kristina Jansson.

Det är stöd för programperioden 2015-2017 som ännu inte betalats ut. Generellt handlar det om mindre belopp men för enstaka lantbrukare är det större summor.

Handläggningen av dessa stöd har dröjt på grund av att det nya it-systemet inte fungerat fullt ut.

– Vi räknar med att handlägga dem så snart alla delar i it-systemet fungerar. Vissa moment måste även handläggas manuellt och det kräver resurser, säger Kristina Jansson.

Besluten om utbetalningar av jordbrukarstöd tas av länsstyrelsen men det är Jordebruksverket som gör själva utbetalningen.