Tveksamheter funna i kommunfakturor

I ett stickprov i en av Enköpings kommuns upphandlingar har EP:s Näringslivs-tv hittat flera tveksamheter i uppföljningen. ” Det är mycket som inte stämmer, säger Arne Wåhlstedt.

22 juni 2018 06:00

I tre år har han och Per Andersson gjort Näringslivs-tv som publicerats på eposten.se

Båda är pensionerade men tillsammans har de lång erfarenhet av näringsliv och kommunal förvaltning. Arne Wåhlstedt i Enköpings kommun och Per Andersson i Håbo.

I sina kontakter med näringslivet, bland annat i det 80-tal program de gjort, har de ofta hamnat i diskussioner om kommunala upphandlingar.

– Företagare ifrågasätter om det verkligen går juste till, säger Per Andersson.

– Snacket går att den som vill göra affärer med kommunen ska se till att lägga ett så lågt anbud som möjligt och på så vis vinna jobbet. Sen är det bara att fakturera på, för det är ingen som kontrollerar att man håller sig till det uppgjorda priset, säger Arne Wåhlstedt.

I vintras bestämde de sig för att försöka kontrollera om ryktet stämmer. I bakhuvudet hade man ju också ett exempel som faktiskt redan hade kollats.

För ett par år sedan gjorde Taxi Enköpings vd en omfattande undersökning av det anbud på färdtjänst och skolskjutsar i Enköping som företaget förlorat till Taxi Exact 2011. Taxi Exact hade vunnit upphandlingen genom att lova att utföra jobbet för 13 miljoner per år. Kontrollen visade att företaget fakturerat Enköpings kommun 21 miljoner under första året.

– Taxiupphandlingen visade att ingen på kommunen dragit i någon nödbroms när bolaget överskridit de uppgjorda 13 miljonerna, säger Arne Wåhlstedt.

De två bestämde sig för att göra ett stickprov och begärde hos kommunen ut upphandlingsunderlag och fakturor för ramavtal VS entreprenader (rörmokeriarbeten) i Enköpings kommun.

De tittade på fakturor och jämförde tidsåtgången med något som kallas normtid för VVS-branschen, alltså branschens egen beräkningsmetod för tidsåtgång för VVS-installationer. (se faktaruta) Och man tittade närmare på det timpris på 350 kronor som entreprenören bland annat vann upphandlingen på.

­– Ska du täcka alla dina kostnader så räcker inte 350 kronor, du måste ta minst en hundralapp till, säger Arne Wåhlstedt.

För att kompensera det låga timpriset tror han att entreprenören lägger på några timmar extra.

– Vi har djupgranskat ett 15-tal fakturor, på flertalet har man tagit betalt för nästan det dubbla mot branschens normtider, säger han.

Undertecknad har också studerat de aktuella fakturorna och kan konstatera att hans påstående stämmer. Exempelvis har ett jobb med demontering av rör och porslin i duschrum samt två wc-rum, byte av golvbrunnar, nydragning vatten, nytt porslin, återmontering duschar som enligt normtiden borde ta 80 timmar är fakturerat med 170 timmar. Ett annat jobb där man skulle komplettera radiatorer skulle enligt normtiden ta 50 timmar. På fakturan står 101 timmar. Och så vidare.

För att vara på den säkra sidan har Arne Wåhlstedt och Per Andersson gjort anonyma prisförfrågningar på liknande jobb hos rörmokeriföretag i Mälardalen och fått svar som visar att normtider är det som är normalt att använda sig av.

Även på andra fakturor har hittats tveksamheter. Entreprenören har exempelvis hos grossist köpt en förpackning med 100 plugg för 310 kronor och fakturerat Enköpings kommun 848 kronor.

Man har också varit i kontakt med grossister som informerat att vissa företag har upp till 70 procent i rabatt på bruttoprislistan på material och ofta delas årsrabatter ut. Enligt avtalet ska dessa rabatter tillfalla beställaren, det vill säga kommunen. Men några årsrabatter eller rabatter i storleksordningen 70 procent finns inte att hitta i fakturaunderlaget.

<p>Normtider</p>

Normtider har VVS-branschen räknat fram genom att analysera underlag från montörers egna rapporter om använd tid vid ett stort antal arbetsplatser över hela landet. Dessa arbeten är utförda under olika årstider, varierande arbetsförhållanden och olika svårighetsgrader av olika typer av projekt. Dessa tider är den beräknade tiden som erfarna yrkesmän behöver för att vid ackordstakt utföra ett visst arbete. De har korrigerats för avvikelser från genomsnittsförhållanden.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!