– Vi vet fortfarande inte vad politikerna tycker, Socialdemokraterna har sagt nej till den här köparen, men var som de flesta andra partier positiva till en försäljning i december. Om försäljning kommer upp igen från politikerna vet vi inte, inte heller om vi får vara kvar på befintlig plats eller om det blir krav på flytt, säger Tomas Ulväng.

Under debatten i fullmäktige tog flera talare upp att stora summor lagts på utredningar och framtagande av avtal. Enligt Ingvar Smedlund (M) har Enköpings kommun lagt 10-12 miljoner på konsulter och advokater, plus arbetstid.

De fakturor som kommit till Enköpings kommuns Moderbolag (EMAB) som lett arbetet uppgår tillsammans till 9,3 miljoner kronor. Utvecklingsspåret utreddes för drygt 3,3 miljoner kronor, försäljningsspåret för drygt 5,6 miljoner kronor och upphandlingskonsulten har fakturerat 342 000 kronor. Anställd personals arbetstid har inte kostnadsberäknats.

Artikelbild

| Åskådarplatserna var fyllda till sista bänk då försäljningen av Ena energi debatterades.

Tomas Ulväng beskriver de senaste 1,5 åren då försäljning har utretts som väldigt jobbig för honom, ledningsgruppen och personalen:

– Det har tagit mycket tid att ta fram efterfrågad dokumentation och delta i intervjuer. Det är viktigt att understryka att det inte är bolaget som har drivit frågan om försäljning. Vi har bara lämnat faktamaterial till utredare och intresserade köpare, säger Tomas Ulväng.

Han betonar att Ena energi inte har fått några utredningsuppdrag, och inte heller varit remissinstans när andra gjort utredningar. Han ger därmed personalen rätt i att de inte tillfrågats om utvecklingsmöjligheter och framtida investeringsbehov.

–  Vi tror på att utveckla bolaget men var ändå kritiska till delar av utvecklingsrapporten som gjordes eftersom vissa beräkningar inte var realistiska. Vi fick inte heller möjlighet att granska genomförda beräkningar, säger Tomas Ulväng.

Artikelbild

| De flesta åhörarna applåderade och gick efter beslutet att inte sälja Ena energi, kvar satt en besviken Anders Wikman (NE) t v, och nöjd Helena Proos (S), t h.

Ena energi klarar kommande investeringar på den plats där kraftvärmeverket ligger i dag enligt Tomas Ulväng. Hur stora investeringar det kan bli tal om beror på vad styrelsen beslutar efter utredningar och analyser gjorda av bolaget.

– Det har varit svårt att avgöra om debattörer som talat om att ”Ena energi inte klarar kommande investeringar” menat med eller utan flytt. Den ungefärliga summa jag nämnt är 300-500 miljoner kronor beräknat på 15 år, men då utifrån vilken vinstnivå som krävs för att bolaget ska klara detta, inte utifrån analyser av alternativ som renovering eller nyinvestering, säger Tomas Ulväng.