– Det är viktigt att få en rättslig prövning om det verkligen är okej att godkänna ett sådant här lågt anbud, säger Anders Gustavsson, vd för Enköpings Taxi AB.

Taxi Enköping AB lämnade in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten i Uppsala i onsdags.

Där menar Enköpingsföretaget att Arboga Taxi inte skulle ha godkänts i upphandlingen då deras anbud är onormalt lågt. Taxi Enköping anser att anbudet från Eklundshof Taxi inte skulle godkänts "då det inte uppfyller kravet om finansiell ställning".

Artikelbild

| Taxi Enköping. Överklagar upphandling.

Det handlar om taxiresor för färdtjänst, särskild skolskjuts, resor till dagverksamhet och daglig verksamhet, samt för kompletteringstrafik för dem som bor långt från kollektivtrafik.

– Avtalet omfattar ungefär 55 procent av allt taxiåkande i Enköping. Det är klart att det är en stor och viktig kund, säger Anders Gustavsson.

I dag är det Taxi Exact som har hand om kommunens taxiresor efter att ha vunnit en liknande upphandling 2011.

– Då tog det bara fem veckor innan avtalet gjordes om, konstaterar Anders Gustavsson.

Det innebar en kraftig fördyring för kommunen, något som Taxi Enköping var starkt kritiska till och som EP berättat om i tidigare artiklar.

Konkurrensverket kritiserade senare kommunen för att inte en ny upphandling genomfördes med anledning av en ökning av antalet resor till daglig verksamhet.

Taxi Exact var ett av företagen i den nya upphandlingen som inte klarade kommunens krav.

Agneta Svensk, stabschef på Enköpings kommuns samhällsbyggnadsförvaltning, har i en tidigare EP-artikel förklarat att tre av fem företag i upphandlingen levde upp till kommunens krav, Arboga taxi, Eklundshof taxi och Taxi Enköping. Arboga taxis anbud ligger på cirka 18 miljoner kronor om året. Priset är drygt 3,5 miljoner lägre än det näst lägsta anbudet som Eklundshof taxi lämnade in.

Taxi Enköpings pris var cirka 22,2 miljoner kronor.