– Tanken är att byggbolag som uppfyller tävlingskraven samt lämnar det högsta ekonomiska budet tilldelas de olika uppdragen, förklarar Nystart Enköpings kommunalråd Anders Wikman.

I Älvdansen som ligger i de östra delarna av Enköping, i ledningsregementets närhet, är det på sikt tänkt att ett nytt bostadsområde ska växa fram med drygt 700 bostäder i olika former, vårdboende och trygghetsboende på totalt 78 000 kvadratmeter.

I området - som till en början hette Kyrkoherdens fiskevatten men sedan bytte namn till Älvdansen - planeras det även för förskola samt lokaler för handel och kontor.

Området är uppdelat i olika åtta områden, där kommunen redan skrivit avtal på fem olika områden med olika byggföretag.

Den senaste överenskommelsen var med Stadsutveckling i Stockholm AB och Stiftelsen MHS Bostäder som ska bygga 100 hyreslägenheter för i första hand försvarsmaktsanställda. Tanken är att de bostäderna ska vara klara i slutet av 2019.

Sedan en tid pågår också arbetet med att bygga och skapa den kommunala infrastrukturen med vägar och vatten och avlopp i området.

Spadtaget till det första bostadsbygget i området har också tagits.

– I maj var jag där och tog det första spadtaget till ett vårdboende, berättar Anders Wikman.

Den markanvisningstävling som nu ska genomföras avser de tre sista områdena av Älvdansen och omfattar cirka 250 bostäder. I underlaget till tävlingen säger kommunen att man vill att de tre återstående markanvisningarna ska fördelas till tre olika byggbolag.

De företag som vill delta i tävlingen ska lämna anbud där de talar om vad de vill bygga och till vilken pris samt vad de är villiga att betala kommunen för marken.

För kommunen är det viktigt med ett varierat utbud av bostäder i sina olika bostadsområden.

I Älvdansen är en stor del av de bostäder som hittills planerats hyresrätter. Därför säger kommunen i underlaget till markanvisningstävlingen att de tre områden som nu går under klubban ska bebyggas med bostadsrätter.

– Tittar man på detaljplanen så säger den att de bostadshus som ska byggas får vara maximalt fyra eller fem våningar, förklarar det moderata oppositionsrådet Ingvar Smedlund.

Tanken är att markanvisningstävlingen ska genomföras i höst.