Stopp i tågtrafiken under påskhelgen

Under påskhelgen är tågtrafiken avstängd mellan Bålsta och Stockholm central.

15 april 2019 12:00

Ombyggnaden av Mälarbanan från två till fyra spår fortskrider och under påskhelgen begränsas både tåg- och pendeltågstrafiken mellan torsdag den 18 april 01.10 och tisdag den 23 april klockan 04.30.

Regiontågen mellan Enköping och Stockholm går till Bålsta och därifrån får tågresenärerna ta buss till och från Stockholm. I Bålsta går bussarna från bussterminalen, till höger om stationshuset, och i Stockholm från Cityterminalen.

Pendeltåget mellan Bålsta och Stockholm ställs in mellan Sundbyberg och Jakobsberg och ersätts där av buss till tunnelbanans blå linje.

Resenärerna uppmanas att planera sin resa under avstängningen då man får räkna med längre restider än normalt.

Till sommaren väntar en längre avstängning av sträckan Sundbyberg-Jakobsberg vilket påverkar tågtrafiken på ett liknande sätt som påskavstängningen. Då kommer banan att vara avstängd i drygt tre veckor, mellan den 5 juli och 29 juli.

Under påskhelgen är det järnvägssträckan mellan Barkarby och Spånga som ska färdigställas och efter sommarens avstängning kommer alla fyra spår mellan Barkarby och Spånga vara på plats.

Projekt Mälarbanan innebär att en järnvägssträcka på cirka 20 kilometer, mellan Kallhäll och Tomteboda, byggs om från två spår till fyra spår. Då får pendeltågen egna spår i mitten så att fjärrtågen kan köra om på de yttre spåren. Det ska ge tätare turer, bättre punktlighet och kortare restider.

Ombyggnaden av Mälarbanan startade 2012 och har skett i olika etapper. Först år 2029 beräknas hela sträckan att vara klar.

Totalkostnaden för projektet är cirka 19,5 miljarder kronor (2017 års prisnivå).

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund