Men trots att det är frågor som engagerar och kan påverka många var det glest i bänkarna i Skolparken på söndagseftermiddagen då samtliga partier som ställer upp i kommunvalet fanns representerade på scenen. EP:s chefredaktör Anette Östlund var moderator.

Hur ska bostadsfrågorna lösas i ett växande Enköping och hur ska resultaten i skolorna och integrationen förbättras undrade moderatorn.

– Använd allmännyttan och bygg SABO-hus som blir billigare att producera och ger lägre hyror även i nyproduktion. Vi behöver inte uppfinna hjulet varje gång. EHB kan vi också styra genom avkastningskrav, sade Magnus Ahlkvist (V).

Artikelbild

| Miljöpartiet kan tänka sig att höja skatten, det hänger på skolan. Fi kan också tänka sig höjning, övriga säger blankt nej.

Helena Proos (S) påpekade att EHB redan söker möjligheter att bygga smartare och att försäljningen av två av höghusen i Sadelmakaren kommer göra det möjligt att pressa ned hyrorna i det tredje huset som EHB behåller.

– Bygg trygghetsboenden för seniorer i Enköping och på landsbygden. Det frigör lägenheter och villor, sade Kenta Hällbom (MP).

Anders Wikman (NE) ansåg att man bör titta på standarden i nyproduktion. Disk- och tvättmaskin i varje lägenhet leder till höga hyror som framför allt unga kan ha svårt att klara.

För bättre skolresultat ville Anders Lindén (SD) specialskolor för elever med problem där de kan få extra stöttning, och för att få ordning i klasserna.

Artikelbild

| EP:S chefredaktör Anette Östlund var moderator vid politikerdebatten i Skolparken på söndagen.

– Vi vill ha många fler lärarassistenter i skolorna så att lärarna kan fokusera på undervisning, sade Jenny Gavelin (L).

Ulrika Ornbrant (C ) vill av samma skäl som Gavelin se en satsning på elevhälsan och på specialpedagoger.

Artikelbild

| Representanter för elva partier som ställer upp i kommunvalet kom till debatten, men det var glest i åhörarbänkarna.

En uppgradering av SFI med högre examenskrav ansåg Ingvar Smedlund (M) att skulle förbättra integrationen. Anders Lindéns lösning är lärlingsplatser för såväl unga som äldre. C vill ha förberedelseklasser i alla skolor, något som även Claes Eningsjö (LpO) kunde tänka sig.

Alla partier utom MP och Fi var emot att höja kommunalskatten, MP motiverade sitt möjliga ja till en skattehöjning med att skolorna är underfinansierade. Fi önskar utjämning av löneskillnaderna mellan kommunanställda.

Moderatorns frågor kompletterades med frågor från Enköpingsbor. En av dem gällde hur politikerna vill utveckla centrum.

– Butiker och lokaler är viktiga, men eftersom till exempel hyresnivåer styrs av fastighetsägarna är det svårt att påverka, sade Bo Reinholdsson (KD) som ändå svarade ja på frågan om partiet vill sälja Stattomten.

Övriga partier som vill sälja Stattomten var L, M och C.