Städkraven kvar på skolorna

Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller föreläggandet att skolorna ska städas mer och oftare. Kostnaden för en del av städkravet har beräknats till knappt nio miljoner kronor.

29 augusti 2018 20:00

Städning i förskolor, grundskolor och på Westerlundska gymnasiet kritiserades av kommunens miljöinspektörer redan i slutet av 2016. I januari 2017 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att städningen måste ökas.

Det är daglig dammsugning av stoppade möbler och mattor i skolorna som utbildningsförvaltningen beräknat att kostar 8,7 miljoner kronor per år. För att undvika den kostnaden har förvaltningen i stället planerat att byta ut 4 300 stolar, soffor och fåtöljer i samtliga skolor.

Men utbildningsförvaltningen vände sig också till miljö- och byggnadsnämnden med en begäran om att föreläggandet om utökad städning skulle omprövas. Man hänvisade till en dom i mark- och miljödomstolen i Vänersborg som undanröjt ett liknande föreläggande riktat mot barn- och utbildningsnämnden i Skövde.

– Vårt föreläggande har i större utsträckning motiverats med stöd i vetenskap och forskning och kan inte jämföras med beslutet i Skövde. Det är viktigt att inomhusmiljön i våra skolor inte bidrar till astma och allergier och nämnden har i enighet beslutat att avslå utbildningsförvaltningens begäran, säger nämndens ordförande Matz Keijser (S).

Sven Jansson (S), ordförande i skolnämnden beklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut:

– Vi hade förhoppningen att föreläggandet skulle undanröjas, men vi får hantera situationen. På kort sikt genom att städa mera, på längre sikt genom att byta material i inredningen av lokalerna, säger Sven Jansson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!