Smittade småbarn får vänta med förskolan

Utbrottet av ehec-smitta har klingat av i Enköping men drabbade barn får vänta med att återvända till förskolan.

15 augusti 2018 16:00

Vid Enköpings husläkarcentrum har man inte fått in några nya fall av ehec-smitta den senaste veckan.

– Utbrottet kom 27 juli och vi fick in omkring en fjärdedel av de konstaterade ehec-fallen, säger Soile Karisdotter Sironen, tf verksamhetschef vid Husläkarcentrum.

Några av de smittade personerna har inte haft några symptom alls medan några, framför allt små barn, blivit ordentligt sjuka med blodiga diarréer.

Eftersom ehec är en anmälningspliktig smitta måste sjukvården smittspåra de fall de får in. Det har inneburit jobb för mottagningarna.

– Vi tar prover på personer som har nära relation till den smittade, vi undersöker var de varit, om de har badat, varit i kontakt med kor, kalvar eller får om de har egen brunn och så vidare, för att komma fram till smittkällan, säger Soile Karisdotter Sironen.

Förskolebarn och personer inom riskyrken får inte återvända till förskola/jobb förrän de lämnat ett negativt prov. Det kan ta en månad eller mer.

– Det gäller främst blöjbarn. När det gäller äldre barn gör man en individuell bedömning vad gäller barnets mognad och om de förstår informationen. Det är händerna som förorenas och det är viktigt att tvätta dem, säger Bodil Ardung, smittskyddssjuksköterska vid region Uppsala.

Riskyrken när det gäller ehec-smitta är exempelvis personer som jobbar med opaketerat livsmedel eller vårdar små spädbarn eller personer med dåligt immunförsvar.

Utbrott av ehec är relativt ovanligt.

– Jag har inte varit med om det under de elva år jag har jobbat här, säger Soile Karisdotter Sironen.

<p>Ehec-utbrott</p>

Det största EHEC-utbrottet i Sverige inträffade 2005 då 135 fall smittades med Ehec i flera län i södra Sverige. En omfattande utredning ledde till isbergssallad som trolig smittkälla. Salladen hade blivit bevattnad med vatten som smittats genom gödsel från nötkreatur på en gård uppströms bevattningskanalen.

Under 2011 inträffade ett större utbrott i norra Tyskland med en ovanlig variant av Ehec. Turister från ett flertal europeiska länder smittades, bland annat drabbades ett 50-tal svenskar. Över 4 000 fall rapporterades i Tyskland och över 50 personer avled.

Sommarens utbrott i Enköpingstrakten betecknas som ett av de större i Sverige.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Maria Hedenlund