Moderaterna i Enköpings kommun har haft nomineringsstämma inför årets val. Till första plats på listan till kommunfullmäktige valdes oppositionsrådet Ingvar Smedlund. På andra plats valdes Bitte Myrsell och trea blev Mats Flodin.

Därefter följer Monica Avås, Peter Book, Viveca Räim, Oscar Widman, Runa Larsson, Samuel Liljestrand, Yvonne Bromée och Magnus Johansson.