Skola

För Enköpings del motsvarar det 13,6 procent av alla elever med studiebidrag och för Håbos del 5,3 procent. Snittsiffran för hela landet är 8,5 procent, vilket betecknas som rekordhögt, enligt Centrala studiestödsnämnden.

– Vi ser en stor ökning av andelen med indragna studiebidrag i gruppen utländska medborgare. Det har även fått genomslag på den totala andelen, säger Andreas Dahlkvist, utredare hos CSN.

Gruppen utländska medborgare har ökat i antal på senare år, mycket beroende på att det kommit fler flyktingar till Sverige. Många i gruppen unga utländska medborgare har bristande kunskaper om hur det svenska samhället fungerar, och om studiebidraget och CSN. Bristande språkkunskaper spelar också in.