Sveriges första skogsbadsområde skulle kunna anläggas i Enköping. Eftersom kommunen profilerar sig som hälsostad, med bland annat hälsans stig och parkerna, är ett skogsbad en bra och spännande utveckling för staden skriver personen i sitt medborgarförslag.

Enligt förslagsställaren är skogsbad en vetenskapligt beprövad metod för att minska stress och förbättra hälsan. Metoden kommer från Japan där det idag finns mellan 50 och 100 parker som en del i folkhälsoarbetet. Tanken är att mans ka kunna promenera 20 minuter eller mer i vacker natur utan att bli störd. Miljön ska vara fri från buller och andra intryck och därför behövs en speciell stig för "skogsbadandet". Ett skogsbad skulle kunna användas i rehabiliteringssyfte av både organisationer och enskilda menar förslagsställaren.