– Sluta klipp kommunala gräsmattor, lyder mannens förslag, som uppmanar ”tjänstgörande kommunalråd” att ta ett snabbt eget beslut i frågan och därefter följa upp med en debatt i kommunfullmäktige.

Att sluta klippa de kommunala gräsmattorna skulle både vara en miljö- och kostnadsbesparande åtgärd, menar mannen i sitt medborgarförslag. Han skriver också att kommunen bör tänka på fjärilar, bin och andra insekter som har glädje av blommande gräsmattor.

Det moderata kommunalrådet Ingvar Smedlund har dock ännu inte sett förslaget men säger att ett medborgarförslag alltid först måste till fullmäktige innan något kan göras.

– Men spontant tycker jag nog att det vore konstigt om parkernas stad skulle ha vildvuxna gräsmattor, säger han.