Men inte tillsammans med Miljöpartiet?

– Nej, det är nog otänkbart. Det är ett sargat miljöparti som har sagt att de vill vara själva. Nu har väljarna tydligt sagt sitt i Håbo. SD ökar, Socialdemokraterna går kraftigt bakåt och politiken ska gå åt höger, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande följer spänt rösträkningen som blir färdig senare i veckan. Vilket blir det största partiet?

– Moderaterna brukar ha starkt stöd när man räknar onsdagsrösterna, säger Liselotte Grahn Elg.

När det preliminära valresultatet presenterades efter valnatten skiljde det bara 16 röster mellan S och M, 3 421 mot 3 405.

Vid valet 2014 fick Moderaterna elva röster mer än Socialdemokraterna när sena förtidsröster och utlandsröster var räknade.

En förändring av mandatfördelningen kan ha betydelse för makten, men inte nödvändigtvis.

– Det vore oklokt att tro att allt är klart innan fullmäktigemötet den 15 oktober med tanke på tidigare erfarenheter av politiken, menar Liselotte Grahn Elg (M).

Hon säger att det går att bilda en stabil politisk ledning, även i minoritet.

– Vi är beredda att fortsätta ta ansvar. Men nu måste vi se över beredningsprocessen, hur vi förbereder arbetet inför besluten, säger Liselotte Grahn Elg.

Har ni inlett samtal redan nu, till exempel med SD som är tredje största parti?

– Det är viktigt att invänta det slutliga valresultatet, men med tre block i Håbo, där inget är i majoritet, är det naturligt att vi för samtal med alla de andra partierna. Det gjorde vi även under förra mandatperioden, säger hon.

Preliminär mandatfördelning: M, 10, C, 3, L, 2, KD, 1, MP, 1, S, 11, V, 2, SD, 8 och Båp, 3.