Anders Lindén vill inte kommentera vad som då hände. Bråk förekommer i alla partier menar han ”men vi får mera uppmärksamhet”. Själv betecknar han sig som en person som ”är mycket för demokrati och öppna diskussioner”.

Medlemsantalet i Enköping är nu 168 och stigande. Den manliga dominansen är stor, mellan 70 och 80 procent är Anders Lindéns uppskattning, och av de tio första namnen på kommunlistan är två kvinnor.

– Vi försöker värva kvinnor, men vårt mål är inte att ha lika könsfördelning utan att ha de bästa kandidaterna, säger Anders Lindén.

Nämn tre frågor som lyfts fram av SD i fullmäktige under mandatperioden!

– Trygghetsbiten i vår motion om ökad kameraövervakning av utsatta platser. Den motionen gick dessutom igenom. Vi har också fått positivt besked på vår motion om att kommunen inte ska köpa halalslaktat kött.

– Vår motion om att kommunen bör anställa ordningsvakter som kan hjälpa till att göra Enköpings gator och torg säkra.

Hur stort inflytande har partiet haft?

– Inte jättestort, vi har ju bara tre mandat efter avhoppen. Men i många frågor är vi eniga. Ett undantag är besluten om hbtq-utbildning av personal. De som inte utan speciell utbildning förstår att behandla alla lika respektfullt är på fel plats. Vi ska inte slösa skattepengar på något så grundläggande.

Hur SD vill hantera de som eventuellt inte förstår framgår inte.

På vilka tre områden skulle SD ha lyckats bättre än den styrande koalitionen?

– Vi skulle ha skött upphandlingen av ett kommunalt fibernätverk bättre. Offentliga upphandlingar ska vara offentliga. Och vi skulle sett till att fler övervakningskameror kommit upp.

– Utvecklingen av hamnområdet skulle ha snabbats på. Ett problem är säkerhetszonen runt Ena energi. Men kommunen ska inte sälja bort monopolverksamhet, det skadar i princip alltid konsumenterna.

Vilket betyg på skala 1-5 får koalitionen av SD?

– En tvåa. Upphandlingen av det kommunala fibernätet var verkligt dålig.

Har koalitionen gjort något bra?

– Centrumpusslet där alla partier tillfrågades om sina åsikter. Samtalsklimatet i nämnderna är också bra.

Vilka tre saker skulle SD genomföra om ni får möjlighet efter valet?

– Öka tryggheten med fler övervakningskameror och med kommunala ordningsvakter. Återinföra två timmars fri parkering i centrum. Vi skulle gynna när- och lokalproducerat i våra upphandlingar.

Anders Lindén hävdar att kommunen trots Lagen om offentliga upphandlingar, LOU, kan gynna lokalproducerat vid upphandlingar, och hänvisar till hållbarhetspolicyn som fullmäktige antog i april.

Hur vill SD utveckla stadskärnan?

– En stadsarkitekt behövs som kan se till att nya hus utformas i småstadsstil, och inte högre än 4-5 våningar. Stattomten ska antingen säljas eller upplåtas med tomträtt. Joar rustas upp till kulturhus och kommunhuset renoveras.

Hjälper SD:s opinionssiffror på riksnivå partiet i Enköping?

– Vi har hjälp av höga rikssiffror, och hoppas på en annan, gärna egen, majoritet i fullmäktige.

I SD:s kommunala program är ”stoppa tiggeriet” och ”stoppa avtalet med Migrationsverket” två av punkterna. Anders Lindén tar upp dem först på förfrågan, och förklarar det med att det är frågor som ligger på riksnivå.

– Men vi anser att vi inte ska ta emot några migranter alls, flyktingar från vårt närområde och kvotflyktingar ska vi däremot kunna ta emot. Arbetskraftinvandring ska ske på våra villkor.