SD-stöd till Allianskoalitionen

Allianskoalitionens budget för 2020 och budgetplan fram till och med 2023 röstades på måndagskvällen igenom med stöd av Sverigedemokraterna.

11 juni 2019 16:31

Fullmäktige hade fem olika budgetförslag att ta ställning till, och efter votering stod det klart att minoritetskoalitionen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet med tillsammans 23 mandat fick stöd av Sverigedemokraternas åtta mandat och därmed majoritet för sin budget.

– De sex miljoner vi ville satsa på att få bort delade turer i vården försvinner men i valet mellan sossarna och den blå-gröna koalitionen är det här det enda man kan välja, sade Anders Lindén, gruppledare för SD, efter fullmäktigemötet.

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande var nöjd efter beslutet och framhöll att han och koalitionen inte förhandlat med SD:

– Vi har pratat med dem men inte förhandlat, en dialog där de inte har ställt några krav, sade Ingvar Smedlund.

Om budgetförslagen från Socialdemokraterna och Nystart Enköping sade Smedlund:

– De har fixat och trixat som vanligt med budgetsiffror som fått det att se ut som om de har mer pengar att fördela, och dessutom skjutit över på tjänstemän att genomföra besparingar, sade Ingvar Smedlund.

Smedlund syftade på att såväl S som NE i sina budgetförslag lagt in förvaltningsövergripande besparingar, 15 miljoner kronor i S-förslaget, 10 miljoner kronor i NE-förslaget.

– Det vore dumt att i fullmäktige peka ut vad och var besparingar ska ske, i stället ska vi ge nämnder och kommunstyrelsen förtroendet att se hur effektiviseringar och besparingar ska göras och fördelas, sade oppositionsrådet Jesper Englundh (S).

Anders Wikman (NE) sade att akuta åtgärder behövs för ekonomin:

– Men vi tror inte på osthyvelsprincipen. Strukturella reformer krävs som till exempel samarbeten med andra Mälarkommuner, digitalisering och gemensamt resursutnyttjande.

Den budget som nu gäller för 2020 innebär att nettokostnaderna för kommunen uppgår till drygt 2,6 miljarder kronor, en ökning med 92 miljoner kronor jämfört med i år.

Största skillnaderna mellan SD:s och Allianskoalitionens budgetförslag var att SD lagt fyra miljoner kronor mindre till utbildningsnämnden, och fem miljoner kronor mer till vård- och omsorgsnämnden.

Med en minoritetsåterremiss stödd av 20 mandat från S, NE och V, undantogs förslagen till nämndernas taxor och avgifter 2020 från budgetbeslutet. De kommer i stället att beslutas i december.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Lille