Liberalerna fick bara två av fullmäktiges totalt 51 mandat efter valet 2014. Med hänvisning till att partiet fått många nya medlemmar i Enköping tror hon på ett bra val i september.

Vilka tre frågor som (L) lyft under den senaste mandatperioden vill du påminna om?

– Vi har föreslagit att kommunen ska bilda ett fastighetsbolag där samtliga kommunala fastigheter samlas. Det skulle ge bättre överblick och möjligheter att planera och underhålla vårt bestånd.

– Vi fick gehör för central rättning av nationella prov i grundskolan, men det bör också genomföras i gymnasiet.

– Vi fick till ett möte där samtliga partiers representanter fick likvärdig information om förslaget att sälja Ena Energi till Värmevärden AB.

Hur stort inflytande har Liberalerna haft de senaste fyra åren?

– Det är stor skillnad att sitta i opposition, och ännu större då man inte heller har några platser i de olika nämnderna. Det vi då kan göra är att skriva motioner och interpellationer. Vi vill se en borgerlig majoritet i fullmäktige efter valet, men vi samarbetar inte med SD.

På vilka tre områden skulle Liberalernas politik ha varit bättre än den nuvarande koalitionens?

– Jag återkommer till fastighetsbolaget. Hade det funnits skulle arbetet med fastighetsplanering skyndats på.

– Vi skulle aldrig ha köpt Stattomten. Vi anser att den ska säljas och att det behövs ett hotell på tomten.

Jenny Gavelin blir mera mångordig när hon talar om skola och integration. L-politik skulle ha gjort det fria skolvalet friare anser hon:

– Tillgång till skolskjutsar är helt avgörande, och i samarbete med UL skulle det kunna åstadkommas. Vi skulle ha förberedelseklasser på fler skolor, det är bättre för språkinlärning, men också för att det är bättre ju tidigare barn från olika orter och stadsdelar lär känna varandra.

Vilket betyg skulle du ge den styrande koalitionen i en skala 1-5, har de gjort något bra?

– Tre. De har förvaltat det den tidigare alliansen gjorde. Satsat på bättre kontakter mellan företag och kommuner i Team Näringsliv och utvecklat kommunens kommunikation med medborgarna via hemsidan och kommunens facebook-sida.

Har koalitionen gjort något dåligt?

– Arbetet med stadsutveckling. Det började för sent, borde ha haft flera medborgardialoger och mycket tidigare ha inbjudit till bred politisk dialog och samarbete.

Vilka tre frågor kommer L att arbeta för efter valet?

– Vi insisterar på att ett kommunalt fastighetsbolag bildas för att effektivisera och optimera processerna när det gäller våra fastigheters användning och underhåll.

Liberalerna kommer också att se över budgeten för skolan, även om Gavelin understryker att skolresultat inte bara handlar om pengar:

– Mera pengar bör gå till undervisning och verksamhet, och mindre till lokaler. Tidigare stödinsatser till elever som behöver det, och simundervisning för alla 6-åringar!

– Vi vill införa Solnamodellen med en bättre matchning mellan nyanlända och arbetsgivare, och krav på att delta i SFI för att få försörjningsstöd.

Vad vill Liberalerna göra med stadskärnan?

– Vi behöver ta extern hjälp för att komma vidare i diskussionerna där såväl politiker som tjänstemän, företagare och invånare ska delta. Målet som Centrumsamverkan satt att Enköping ska utses till Årets stadskärna 2025 är bra, högt och ambitiöst.

Är du bekymrad över opinionssiffrorna för Liberalerna på riksnivå?

– Sverige behöver mer liberalism, inte mindre, så jag hoppas att det vänder. Länet ligger generellt högre än riket, så jag tror att det blir ett bra val för oss.