Så mycket sjönk förbrukningen

Regnväder, pölar på cykelbanan och vattnet stiger i ån. Men fortfarande är grundvattnet alldeles för lågt.

16 juli 2019 12:00

Däremot har kommunens uppmaning till Enköpingsborna att spara vatten gett resultat.

– Om man räknar ett snitt på den vattenförbrukning Enköpingsborna haft de senaste fem åren så ser vi att årets maj-månad ligger under det snittet med cirka 16 procent, säger va-chefen Danielle Littlewood.

När tekniska nämnden i slutet av maj tog beslutet om ett begränsat bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten hade kommunens vattensparkampanj redan varit i gång i flera veckor.

– Vi tror att de senaste årens torka och vattensparkampanjer har skapat medvetenhet och till viss del ändrat beteenden, säger Littlewood.

Siffrorna för juni, när bevattningsförbudet trätt i kraft, var på tisdagen ännu inte sammanställda på va-avdelningen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Liljestrand