Skolan, äldrevården, fastighetsfrågor, integration och ekonomi är områden som Alliansen tar upp i sitt program som presenterades på måndagen av Ingvar Smedlund (M), Ulrika Ornbrant (C ), Jenny Gavelin (L) och Bo Reinholdsson (KD). Samtliga är förstanamn på sina respektive partiers kommunlistor.

Kristdemokraterna har inte varit representerade i fullmäktige den nuvarande mandatperioden, men har ändå deltagit i gemensamma grupp- och andra möten. Att tid inte behöver läggas på förhandlingar vid en valseger ser Alliansen som en fördel:

– Representanter för partierna på olika nivåer har träffats kontinuerligt, och vår gemensamma ambition är att Enköping ska återgå till borgerligt styre, säger Jenny Gavelin.

Artikelbild

| Alliansens gemensamma program inför valet i september.

Om Alliansen inte skulle få egen majoritet är man inte främmande för att samarbeta med andra partier. Bo Reinholdsson nämner Miljöpartiet som en möjlighet , Ingvar Smedlund nämner Nystart Enköping.

Deltagarna beskriver det som att det varit lätt att komma fram till ett gemensamt program eftersom man haft samma problembild och näraliggande förslag på lösningar.

Kommunens ekonomi med ett hotande mångmiljonunderskott i bokslutsprognosen i år är ett av problemen.

– Ekonomin kommer att vara ett problem oavsett vilka som får majoritet. Vi måste effektivisera verksamheter till exempel genom digitalisering, och leta goda exempel även i andra kommuner, säger Ingvar Smedlund.

En ny modell för budgetarbetet, bättre kostnadskontroll vid såväl investeringar som drift, och en inventering av samtliga ägda och hyrda fastigheter för avveckling och samordning står på programmet.

Alliansen vill att alla ska göra ett aktivt val till skolor och förskolor, och att även kommunala skolor ska ha tydliga profiler.

– Vi vill satsa på elevhälsan, med till exempel speciallärare, specialpedagoger och kuratorer, och vi vill uppmuntra kollegialt lärande, säger Ulrika Ornbrant.

Profilutbildningar och moderniserade program är Alliansens mål för Westerlundska gymnasiet, och att ett nytt gymnasium byggs.

Alliansen vill se ett utökat samarbete med Region Uppsala för effektivare vård, och KD:s Bo Reinholdsson poängterar vikten av att trygghetsboenden etableras i kommunen.

I integrationsarbetet vill Alliansen satsa på den så kallade Solnamodellen med ökad samverkan mellan arbetsgivare och nyanlända, och krav på deltagande i SFI för att få försörjningsstöd. Ett mål är också att utveckla SFI bland annat med inkludering av praktik.