Vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Stockholms slott i slutet av september fick Enköpings Majblommeförening en fin uppskattning för sitt arbete.

I den hårda konkurrensen hade Enköping, tillsammans med föreningen i Lessebo, valts till årets majblommeförening.

I Enköping har föreningen en historia som började redan 1908, året efter riksföreningen. Det var en historia som förövrigt Lisbeth Hallengreen i föreningen sammanställt till en utställning på biblioteket förra året.

Men den lokala majblommeföreningen är högst livaktig även idag.

Ur prismotiveringen: "...ett imponerande samarbete i kommunen som bidrar till att barnen i Enköping får en meningsfull fritid och lov på lika villkor, bland annat genom lokala sommarläger".

Vidare i motiveringen:

"Föreningen har ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete med skolorna genom de skolombud som varje skola utser som sprider information om majblomman på skolan".

– Det är stort och jättekul för oss. Det är nog arbetet med lägren som ligger bakom att vi uppmärksammas så här, säger Lisbeth Hallengreen som var med och tog emot diplomet av drottningen.

I ett EP-reportage tidigare i år berättade föreningens styrelse hur ekonomin för lägerverksamheten, tack vare samarbete med flera lokala organisationer och företag, är fristående från de insamlade pengar som kommer in via de majblommor som barnen säljer. De senaste tio åren har föreningen med hjälp av sponsorer samlat in närmare 1,5 miljon kronor, öronmärkta för lägerverksamheten.