En polispatrull besökte platsen i ett annat ärende och misstanke uppstod då att personen som bodde på adressen var drogpåverkad. En husrannsakan gjordes i bostaden och då hittades en mindre mängd narkotika, tabletter, samt en vapenklassad elpistol. Den boende i bostaden fick följa med polisen för förhör och kroppsbesiktning och snabbtest gav positivt utslag för narkotika.