– Det här är ett gyllene tillfälle att utveckla hamnen och Enköping. Reningsverket kommer att flyttas men det finns inte möjlighet för kommunen att flytta värmeverket. Dessutom behövs pengarna från en försäljning till andra investeringar som måste göras, sade Ingvar Smedlund.

Han tog också upp behovet att byta värmepannan senast 2030, en investering som kostnadsberäknats till omkring 400 miljoner kronor.

Översvämningsriskerna i hamnområdet som påpekats av de som ansett att det inte är lämpligt att bygga där ansåg Ingvar Smedlund vara problem som inte är olösliga:

– Man kan till exempel bygga en cykelväg till Bredsand som samtidigt bildar en vall mot ån.

Riskerna för höjda värmeavgifter menade Ingvar Smedlund att inte är beroende av vem som äger kraftvärmeverket:

– Det kan bli fråga om höjda avgifter även om värmeverket blir kvar i kommunal ägo. Att fjärrvärme är ett naturligt monopol och därför ska ägas av kommunen har också framförts i debatten, men det är bara delvis sant. Det finns andra sätt att värma upp byggnader, luftvärmepumpar, solceller, bergvärme är exempel på det, och det finns en smärtgräns för hur mycket en kund betalar innan han eller hon väljer annan uppvärmning.

Ingvar Smedlund poängterade också att den föreslagna köparen Värmevärden har tio andra anläggningar i Sverige och fjärrvärmepriserna i dem är inte högre än Ena energis.

– Ena energis priser ligger inte heller lågt jämfört med andra anläggningar i riket, tvärtom, sade Ingvar Smedlund.

Det var frågan om värmepannans livslängd som Staffan Eklund med många års erfarenhet av Ena energi och värmeverket först tog upp då han fick ta över mikrofonen. Han ansåg att flera av motiveringarna för en försäljning bygger på lögner:

– Livslängden på pannan tycks vara den springande punkten i det här. Men vi har byggt om och renoverat pannan kontinuerligt genom åren, det är lögn att den måste bytas ut senast 2030, den kan hålla många år till om den underhålls rätt. Värmeverket står dessutom på en mycket stabil grund, pålad 30 meter ner, med intakt grundläggning och stålstomme.

Staffan Eklund ansåg också att argumentet att marken i hamnen behövs för att utveckla Enköping med bostäder där är lögnaktigt:

– Det finns mycket mark att bygga på runt om i Enköping, och vem vill bo vid den där dyiga ån?

Att en privat ägare skulle komma att bygga ett nytt verk på annan plats höll han för otroligt:

– Risken är att den här köparen inte bygger ett nytt verk, kör ned det vi har och sedan står vi där och måste investera själva om inte hela ledningsnätet ska förfaras. Vi har Stattgropen här som ett slående exempel på vad som kan hända med avtal som kommunen gör.

Några åhörare applåderade särskilt det senare inlägget från Staffan Eklund.

Ingvar Smedlund replikerade att det finns en brytpunkt när reinvesteringar inte längre lönar sig:

– Det finns ingen privatiseringsideologi bakom vårt ställningstagande, det handlar om utveckling och ekonomi. Ägarna, politikerna, har misskött kraftvärmeverkets ekonomi under tidigare år och inte byggt upp det kapital i bolaget som behövs för framtida investeringar, sade Ingvar Smedlund.

Staffan Eklund menade att det finns rådrum för att lägga upp en plan och en budget för att om kanske 20-30 år bygga ett nytt verk, på den nuvarande eller på en annan plats.

– Man behöver inte rusa åstad, sade Staffan Eklund.